W związku z pracami nad standardami psychoterapii w Polsce Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji w 2015 r. opracowała nowe procedury certyfikacyjne, zarówno w trybie zwykłym, jak i grandparentingu.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania zapisów do wymogów EAGT, jak i tego, co w Polsce już obowiązuje (rozporządzenia Ministra Zdrowia, NFZ) i będzie wprowadzane w życie, gdy wejdzie ustawa o zawodzie psychoterapeuty (prace Polskiej Rady Psychoterapii).

Wprowadzane zmiany mają znaczenie również ze względu na osoby, które swoją edukację w zakresie psychoterapii odbywały wcześniej (zanim psychoterapia w Polsce zaczęła określać się tak zdecydowanie) lub odbyły szkolenie, które nie miało akredytacji EAGT, np. w USA, Australii, na Ukrainie czy w innych krajach.

Pierwszym krokiem by ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo jest przyjęcie Kandydata w poczet członków, co powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy przed planowaną datą egzaminu. Więcej informacji w zakładce Informacje o certyfikacie PTPG oraz Egzamin – często zadawane pytania.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany w procedurach certyfikacji wzmocnią uzyskiwanie równoważności Certyfikatu Psychoterapeuty, wydawanego przez PTPG, z certyfikatami innych organizacji/modalności.

 

wzór certyfikatu

 

Egzamin lato 2017 – informacje

Procedury certyfikacyjne:

Procedura_certyfikacji_psychoterapeuty_tryb_zwykły.pdf

Procedura_certyfikacji_psychoterapeuty_tryb_grandparenting.pdf

Formularze:

Formularz_certyfikacja_psychoterapeuty_tryb_zwykły.pdf

Formularz_certyfikacja_psychoterapeuty_tryb_grandparenting.pdf

Wniosek_recertyfikacja_psychoterapeuty.pdf

Opracowywana jest też procedura uzyskiwania certyfikatu superwizorskiego, ta jednak ukaże się w jeszcze późniejszym terminie.

Serdecznie pozdrawiamy
Komisja ds. Akredytacji i Certyfiakcji