PREZES
Ludmiła Kosińska – ludmila.kosinska@gestaltpolska.org.pl

WICEPREZES
Monika Siedlak-Pęczek – monika.siedlakpeczek@gestaltpolska.org.pl

WICEPREZES
Małgorzata Partyka – malgorzata.partyka@gestaltpolska.org.pl

SEKRETARZ
Maciej Jankiewicz – maciej.jankiewicz@gestaltpolska.org.pl

SKARBNIK
Michał Kostrzewski – michal.kostrzewski@gestaltpolska.org.pl

Praca Zarządu i Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.
Kontakt z Zarządem i z wybranymi Komisjami odbywa się drogą mailową.