PTPG serdecznie zaprasza wszystkich psychoterapeutów Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Bardzo nam zależy by jak najszersze grono psychoterapeutów mogło potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w naszym Towarzystwie.

W trybie zwykłym (ścieżka dla absolwentów szkolenia posiadającego akredytację EAGT w momencie jego ukończenia) i grandparenting (3 ścieżki dla absolwentów szkolenia nieposiadającego akredytacji EAGT albo ukończonego do końca 2009 roku albo ukończonego poza Polską) opisano szczegółowe zasady obowiązujące w naszym Towarzystwie.

2022_Procedura certyfikacji recertyfikacji TRYB ZWYKŁY
2022_Procedura certyfikacji GANDPARENTING

Pierwszym krokiem by ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo jest przyjęcie Kandydata w poczet członków, co powinno nastąpić nie później niż 4 miesiące przed planowaną datą egzaminu certyfikacyjnego.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać za pośrednictwem formularza online:
1. do końca marca – sesja wiosenna (przedłużony termin składania dokumentów upłynie 31 marca),
2. do końca października – sesja zimowa.

Wytyczne do opisu przypadku znajdziesz w zakładce Egzamin – często zadawane pytania.

WAŻNE – wyjątkowo w sesji wiosennej 2023 można po raz ostatni składać opisy przypadków, które zakończyły się wcześniej niż dwa lata przed dniem przesłania ich Komisji.

Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien być dłuższy niż 7 lat od momentu ukończenia całościowego szkolenia w psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest jedną z największych profesjonalnych organizacji zrzeszających psychoterapeutów pracujących w wybranym podejściu psychoterapeutycznym, prowadzącą proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących w zakresie psychoterapii i wydającą certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w dziedzinie psychoterapii.

Stosujemy rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. Dbamy o bezstronność osób przeprowadzających walidację m.in. przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

Opłata certyfikacyjna jest ustalana przez Zarząd i wynosi 960 PLN.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
37 1020 2892 0000 5902 0545 4337
w tytule przelewu proszę wpisać „certyfikacja oraz imię i nazwisko”

Więcej informacji w zakładce Certyfikat PTPG oraz Egzamin – często zadawane pytania..

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt