PTPG serdecznie zaprasza wszystkich psychoterapeutów Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Bardzo nam zależy by jak najszersze grono psychoterapeutów mogło potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w naszym Towarzystwie. Procedura certyfikacji PTPG spełnia wymogi art. 87 ust. 3 pkt. 1 lit c Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W trybie zwykłym (ścieżka dla absolwentów szkolenia posiadającego akredytację EAGT w momencie jego ukończenia) i grandparenting (3 ścieżki dla absolwentów szkolenia nieposiadającego akredytacji EAGT albo ukończonego do końca 2009 roku albo ukończonego poza Polską) opisano szczegółowe zasady obowiązujące w naszym Towarzystwie.

2022_Procedura certyfikacji recertyfikacji TRYB ZWYKŁY
2022_Procedura certyfikacji GANDPARENTING

Pierwszym krokiem by ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo jest przyjęcie Kandydata w poczet członków, co powinno nastąpić nie później niż 4 miesiące przed planowaną datą egzaminu certyfikacyjnego.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać za pośrednictwem formularza online:
1. do końca lutego – sesja wiosenna,
2. do końca października – sesja zimowa.

Wytyczne do opisu przypadku znajdziesz w zakładce Egzamin – często zadawane pytania.

Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien być dłuższy niż 5 lat od momentu ukończenia całościowego szkolenia w psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest jedną z największych profesjonalnych organizacji zrzeszających psychoterapeutów pracujących w wybranym podejściu psychoterapeutycznym, prowadzącą proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących w zakresie psychoterapii i wydającą certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w dziedzinie psychoterapii. Psychoterapia Gestalt jest zaliczana do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych (obok np. podejścia skoncentrowanego na osobie, podejścia skoncentrowanego na emocjach EFT, psychodramy).

Stosujemy rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. Dbamy o bezstronność osób przeprowadzających walidację m.in. przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

Opłata certyfikacyjna jest ustalana przez Zarząd

wpłaty dokonane do 31 grudnia 2023 – 1200 zł
od 1 stycznia 2024 – 1600 zł
(decyduje data wpłaty i wypełnienia formularza do 31.12.2023, godz. 23:59)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
37 1020 2892 0000 5902 0545 4337
w tytule przelewu proszę wpisać „certyfikacja oraz imię i nazwisko”

Więcej informacji w zakładce Certyfikat PTPG oraz Egzamin – często zadawane pytania..

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt