Skład Komisji:

Marek Jawor – Przewodniczący
Jarosław Wasielewski
Łukasz Krawętkowski
Jacek Domin-Dzikowski
Marta Baron
Ewelina Krupniewska

Kontakt: komisjanaukowa@gestaltpolska.org.pl
Praca Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.
Kontakt z Komisją odbywa się drogą mailową.