Skład Komisji:
Anna Radomska – Malczak
Anna Zawistowska – Kiercel
Agnieszka Pieczyńska
Agnieszka Wojtaszek
Renata Mizerska

kontakt: komisja.aic@gestaltpolska.org.pl

Praca Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.
Kontakt z Komisją odbywa się drogą mailową.