Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, od 2023 roku składka członkowska za dany rok wynosi 200 zł.
Do 2022 roku składka wynosi: 150 zł.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Zygmuntowska 24/28
31-314 Kraków

Nr konta:
PKO BP: 03 1020 2892 0000 5802 0166 8409

Informacja o zaległych składkach jest przesyłana w drugiej połowie roku do osób, które ich nie opłaciły w wymaganym przez regulamin członkowski okresie. Prosimy o sprawdzenie swoich przelewów w banku lub dokumentów, jeśli płatność było dokonana w inny sposób.

 

Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu w przypadku składek jest potwierdzenie przelewu. Składki członkowskie nie stanowią obrotu i nie mają zastosowania do nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ich pobieranie od członków organizacji nie jest dokumentowane fakturami.