POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII GESTALT

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII GESTALT

PTPG Home2023-10-23T18:27:15+02:00

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII GESTALT

WITAMY NA STRONIE PTPG

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt znajdą Państwo informacje dotyczące działalności naszego Towarzystwa, psychoterapii Gestalt, wyników badań naukowych, certyfikowanych psychoterapeutów, standardów szkolenia w Polsce i w Europie, konferencji, warsztatów, oraz wiele innych.

Jesteśmy członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.

Lista certyfikowanych
psychoterapeutów Gestalt

Wyszukiwarka certyfikowanych psychoterapeutów

„Psychoterapia Gestalt
w praktyce klinicznej”

G.Francesetti, M.Gecele, J.Roubal

Relacja jest wzajemnością.
Moje Ty oddziałuje na mnie tak, jak ja oddziałuję na nie.
Kształtują nas nasi uczniowie, nasze dzieła nas tworzą.

[M.Buber „Ja i Ty”]

Forum psychoterapeutów

Forum psychoterapeutów już 25.10!

Nowe ważne informacje

Zapraszamy na organizowane przez Polską Radę Psychoterapii spotkanie online już 25 października, godz. 20:15. Zamieszczamy link do rejestracji…

AKTUALNOŚCI

Sprzeciw i apel do środowiska psychoterapeutów

Jako przedstawiciele i członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt zdecydowanie protestujemy wobec niedopuszczalnego w dyskursie publicznym dyskredytowania, dewaluacji iatakowania indywidualnych osób jakiego jesteśmy świadkami, zarówno w oficjalnych wypowiedziach jak i "oddolnych inicjatywach" niektórych psychoterapeutów. W ostatnim czasie stykamy sie z bezprecedensowym atakiem na naszą Koleżankę i zarazem Konsultant krajową ds. psychoterapii panią Renate Mizerska. Zadziwia nas zaciekłość i bezwzględność ataków jakich jesteśmy świadkami. Odbiega to od standardów dyskusji jakimi kierujemy się jako przedstawiciele profesji, która ma być zawodem zaufania publicznego...

stanowisko PTPG w sprawie poparcia dalszych prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty

Stanowisko PTPG

Nasze stanowisko w sprawie poparcia dalszych prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w obliczu sytuacji: pojawienia się projektu nowej specjalizacji w dziedzinie psychoterapii (osób dorosłych) oraz zmiany w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

V Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
25-26 lutego 2022

PSYCHOTERAPIA (W) PANDEMII – W UJĘCIU PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNO-DOŚWIADCZENIOWEJ

Zapraszamy do obejrzenia materiałów pokonferencyjnych

Rekomendacje PTPG – prowadzenie psychoterapii i superwizji online

Praca online wymaga wzięcia pod uwagę kwestii związanych z etyką, bezpieczeństwem danych i przepisami prawa.

Bardzo ważne są zjawiska, które zachodzą w procesie psychoterapii prowadzonej za pomocą usług teleinformatycznych.

Dostępne aktualnie wyniki badań, dotyczące psychoterapii prowadzonej online są obiecujące, jednak jest to stosunkowo mało zbadany obszar.

Zachęcamy do śledzenia najnowszych publikacji.   Zobacz więcej

RODO – 13 bezpłatnych wzorów dokumentów dla psychoterapeuty

Priorytetem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt jest dbałość o standardy stosowania psychoterapii i upowszechnienie dobrych praktyk wśród psychoterapeutów. Teraz czas na RODO w prywatnym gabinecie.

Stanowisko PTPG w sprawie wniosku ZSK

Oświadczamy, że wniosek “Prowadzenie psychoterapii Gestalt” złożony w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) przez podmiot Aleksandra Replin Firma Usługowa nie jest stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Wnioskujemy o odrzucenie tego dokumentu w całości.

Przejdź do góry