Oświadczamy, że wniosek “Prowadzenie psychoterapii Gestalt” złożony w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) przez podmiot Aleksandra Replin Firma Usługowa nie jest stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Wnioskujemy o odrzucenie tego dokumentu w całości.

Od dawna jednoznacznie PTPG stoi na stanowisku, że zawód psychoterapeuty jest jeden. W związku z tym PTPG popiera włączenie do ZSK jednej kwalifikacji “Prowadzenie psychoterapii” uwzględniającej wszystkie 5 grup podejść w psychoterapii. Potwierdzeniem tego stanowiska jest złożony przez Towarzystwo wniosek “Prowadzenie superwizji psychoterapii”, uwzględniający wszystkie 5 grup podejść w psychoterapii.