Skład Komisji:
Aleksandra Andruszczak-Zin – Przewodnicząca
Grażyna Rybczyńska
Marta Baron
Joanna Dopierała

Kontakt z Komisją Deontologiczną odbywa się  na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.

Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
ul. Zygmuntowska 24/28
31-314 Kraków

Praca Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.

Kontakt mailowy : komisjadeontologiczna@gestaltpolska.org.pl