Priorytetem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt jest dbałość o standardy stosowania psychoterapii i upowszechnienie dobrych praktyk wśród psychoterapeutów. Teraz czas na RODO w prywatnym gabinecie.

Możesz teraz skorzystać z 13 bezpłatnych wzorów dokumentów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie.

RODO nie jest tylko wymogiem prawnym – to absolutna konieczność. Dane pacjenta/klienta

muszą być chronione z najwyższą starannością, a RODO może ci w tym pomóc.

Pamiętaj, w sposób szczególnie rygorystyczny traktowane jest naruszenie ochrony
tzw. danych wrażliwych.
Poprawne wdrożenie RODO nie tylko odsuwa potencjalne ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez ciebie jako administratora danych. RODO może też pomóc promować psychoterapię i wzmacniać zaufanie do psychoterapeutów jako grupy zawodowej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Standard RODO w gabinecie psychoterapeuty

Wielu psychoterapeutów sądzi, że zgoda od pacjenta/klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych jest wystarczająca, ale niestety tak nie jest.

13 BEZPŁATNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW:

Opracowanie materiałów udostępnionych bezpłatnie całemu środowisku psychoterapeutów w Polsce zostało sfinansowane ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, będącego członkiem Związku Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii.