PTPG uznaje i akceptuje Kodeks Etyki EAGT.

KODEKS ETYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT   Kodeks etyczny
REGULAMIN I PROCEDURY SKARG I ODWOŁAŃ   Procedury skarg i odwołań