Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
ul. Zygmuntowska 24/28
31-314 Kraków

Bank account:
PKO BP: 03 1020 2892 0000 5802 0166 8409
KRS: 0000234408
NIP: 6792862073

Praca Zarządu i Komisji PTPG ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach.

Kontakt z Zarządem i z wybranymi Komisjami odbywa się drogą mailową.

Aby usprawnić komunikację, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na docelowego adresata korespondencji:

Biuro PTPG: Maciej Jankiewicz: maciej.jankiewicz@gestaltpolska.org.pl

  PREZES: Ludmiła Kosińska – ludmila.kosinska@gestaltpolska.org.pl
  WICEPREZES: Monika Siedlak-Pęczek – monika.siedlakpeczek@gestaltpolska.org.pl
  WICEPREZES: Małgorzata Partyka – malgorzata.partyka@gestaltpolska.org.pl
  SKARBNIK: Michał Kostrzewski – michal.kostrzewski@gestaltpolska.org.pl

  Kontakt z Komisją Certyfikacji i Akredytacji odbywa się wyłącznie drogą mailową na adres komisja.aic@gestaltpolska.org.pl

  Deklaracje członkowskie:  prosimy o wysyłanie ich na adres stowarzyszenia listem zwykłym (nie poleconym) z dopiskiem na kopercie: „DEKLARACJA”.

  Kontakt z Komisją Rewizyjną odbywa się wyłącznie na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.

  Kontakt z Komisją Deontologiczną odbywa się wyłącznie na drodze listowej (korespondencja za potwierdzaniem odbioru), na adres stowarzyszenia ze wskazaniem w adresie nazwy Komisji. Tylko wystąpienia w takiej formie mogą podlegać formalnemu rozpatrzeniu.