The European Certificate of Gestalt Psychotherapy jest dokumentem potwierdzającym ukończenie podyplomowego szkolenia zgodnego ze standardami EAGT (European Assocaction of Gestalt Therapy).

Ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii, potwierdzonego dokumentem wydawanym zgodnie z polskimi przepisami przez ośrodek szkolący (np. w formie zaświadczenia lub dyplomu ukończenia) oraz spełnienie dodatkowych określonych ramowo wymogów, daje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych EAGT i otrzymania European Certificate of Gestalt Psychotherapy w trybie zwykłym lub grandparentingu. Posiadanie ww dokumentu jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Full Member EAGT więcej informacji o różnych rodzajach członkostwa, w tym Associate Membership for students link.

The European Certificate of Gestalt Psychotherapy jest również formą potwierdzenia przez EAGT kompetencji psychoterapeuty Gestalt. Osoby posiadające ww dokument mogą prowadzić psychoterapię z osobami o różnej diagnozie.

Zgodnie ze standardami EAGT uzyskanie European Certificate of Gestalt Psychotherapy jest związane ze spełnieniem wymogów (opisanych tutaj) zatwierdzonych przez Training Standards Committee (TSC). Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy dana osoba rozpoczyna praktykę poza granicami kraju, w którym odbyła szkolenie (uwaga – po spełnieniu wszelkich warunków określonych przepisami kraju, w którym psychoterapia będzie świadczona). Często bywa pomocny przy ubieganiu się o pracę w krajach UE, też w Polsce (o szczegółowe informacje należy się zwracać bezpośrednio do konkretnego ośrodka, w którym dana osoba planuje podjąć świadczenie psychoterapii).

Certyfikaty wydawane przez EAGT, czy też EAP nie zawsze są wystarczające do prowadzenia psychoterapii kwalifikowanej w Polsce, dlatego od 2012 r. nasze Towarzystwo przystąpiło do wydawania Certyfikatu Psychoterapeuty zgodnego z przyjętymi w Polsce standardami. Był to ważny krok w świetle rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia np. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285). Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG, w momencie wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, najprawdopodobniej będzie mógł być podstawą do wpisania danej osoby do ogólnopolskiego Rejestru Psychoterapeutów.

Więcej informacji o Certyfikacie Psychoterapeuty wydawanym przez PTPG znajduje się tutaj.

 

The European Certificate of Gestalt Psychotherapy wydawany przez EAGT jest ważny przez 5 lat i ma charakter odnawialny. Podstawą do odnowienia ważności certyfikatu jest członkostwo w EAGT oraz udokumentowane uczestnictwo w superwizji, udział seminariach, warsztatach i innych formach kształcenia ustawicznego. Pierwsza re-rejestracja członkostwa w EAGT dotyczy aktywności związanych z psychoterapią Gestalt – więcej informacji i formularz re-rejestracji znajduje się tutaj.

PTPG posiada akredytację National Organization of Gestalt Therapy NOGT EAGT. Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanegi przez PTPG oraz European Certificate of Gestalt Psychotherapy wydawanego przez EAGT są zbliżone. Zachęcamy do zapoznania się z procedurami.

EAGT prowadzi listę członków, która jest dostępna na stronie http://www.eagt.org.


WAŻ
NE:

Zgodnie ze standardami EAGT kształcenie w psychoterapii musi obejmować min. 1450 godzin

PTPG nie jest organizacją przedłużającą ważność jakichkolwiek dokumentów wydawanych przez inne organizacje, towarzystwa, stowarzyszenia bądź podmioty.

Do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG nie jest konieczne uzyskanie certyfikatu wydawanego przez EAGT czy też inne towarzystwa lub podmioty. Każda organizacja wydaje dokumenty w oparciu o wewnętrzne, odrębne regulacje.

Psychoterapeuci Gestalt mogą ubiegać się o certyfikaty również w innych polskich i zagranicznych towarzystwach zawodowych, zgodnie ze swoimi preferencjami.

 

Zobacz także:

Wniosek o przyjęcie w poczet członków (różne rodzaje) EAGT

Jeśli masz pytania lub chcesz zostać członkiem EAGT zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem tej organizacji.