Członkowie:
Jolanta Mierzwa – Przewodnicząca
Małgorzata Partyka
Monika Szymańska
Adam Płociński

Kontakt z Komisją Rewizyjną odbywa się na adres mailowy: rewizyjna@gestaltpolska.org.pl.