Jakie korzyści daje członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt?

  • umacnia pozycję zawodową psychoterapeutów Gestalt;
  • umożliwia merytoryczne wsparcie poprzez odwołanie się do standardów, zasad etycznych i teorii psychoterapii Gestalt;
  • pozwala na utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem zawodowym psychoterapeutów Gestalt, także międzynarodowym, stanowiąc tym samym okazję do wymiany informacji i ułatwiając dzięki temu zawodowy rozwój;
  • przyczynia się do integracji środowiska psychoterapeutów Gestalt, współdecydowania o jego rozwoju, tworzenia inspirującego dla wszystkich spotkania, dającego poczucie wspólnoty;
  • poprzez aktywność w PTPG psychoterapeuci Gestalt zyskują wpływ na swoją profesję, jej rangę i społeczne postrzeganie;
  • potwierdza kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG;
  • umożliwia udział w organizowanych przez PTPG konferencjach oraz innych wydarzeniach na preferencyjnych warunkach.

W obecnej chwili dostępne są 4 rodzaje członkostwa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt: członek zwyczajny, nadzwyczajny, wspierający i honorowy.
Warunki uzyskania członkostwa PTPG i szczegółowe informacje na temat jego rodzajów można znaleźć w Art.7 statutu PTPG.

Regulamin członkowski PTPG

Osoby chcące zostać członkiem PTPG i planujące przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego zapraszamy do złożenia deklaracji z wyprzedzeniem 12 miesięcznym zgodnie z procedurami certyfikacji.