Historia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt

Opracowanie:
Ewa Canert-Łąka