Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien być dłuższy niż 7 lat od momentu ukończenia całościowego szkolenia w psychoterapii.

Po zakończeniu całościowego podyplomowego szkolenia w psychoterapii trwającego co najmniej 4 lata zachęcamy psychoterapeutów do podejmowania różnorodnych aktywności w ramach kształcenia ustawicznego, np.:

  • udziału w superwizji,
  • uczestnictwa w konferencjach naukowych, seminariach klinicznych, wykładach specjalistycznych,
  • uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, itp. z zakresu psychoterapii, w szczególności dotyczących podejścia Gestalt (grupa podejść hmanistyczno-doświadczeniowych), oraz z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej,
  • aktywności w ramach integracji środowiska psychoterapeutów Gestalt,
  • udziału w spotkaniach interwizyjnych.

Zgodnie ze standardami EAGT rekomendujemy, by w okresie 5 lat od ukończenia szkolenia kształcenie ustawiczne obejmowało aktywności z zakresu psychoterapii Gestalt (grupa podejść hmanistyczno-doświadczeniowych) w wymiarze co najmniej 50 godzin.

Zgodnie ze standardami PRP, EAGT i PTPG psychoterapeuta powinien poddawać swoją pracę superwizji. Rekomendujemy by superwizja była prowadzona przez osobę posiadającą Certyfikat Superwizora wydany Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub European Association for Gestalt Therapy, lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia. Rekomendujemy co najmniej 20 godzin rocznie uczestnictwa w superwizji.

Psychoterapeutów przygotowujących się do odnowienia Certyfikatu Psychoterapeuty i chcących zapoznać się z zasadami recertyfikacji zapraszamy do zapoznania się z zasadami odnawiania certyfikatów po upływie 5 letniego okresu ważności: Procedura certyfikacji recertyfikacji TRYB ZWYKŁY 2021 pdf

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt