Od września 2016r. PTPG posiada status NOGT (The National Organization for Gestalt Therapy), czyli Krajowej Organizacji Psychoterapii Gestalt, która jest autoryzowaną przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) instytucją reprezentującą psychoterapię Gestalt w danym kraju. NOGT działa jako organizacja parasolowa, zachowując niezależność i odrębność od istniejących w danym kraju instytucji szkolących psychoterapeutów Gestalt.

PTPG-NOGT w EAG -zobacz