Nasze stanowisko w sprawie poparcia dalszych prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w obliczu sytuacji: pojawienia się projektu nowej specjalizacji w dziedzinie psychoterapii (osób dorosłych) oraz zmiany w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

Nasze stanowisko w sprawie poparcia dalszych prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty