Wkrótce zmiana regulacji zawodu psychoterapeuty

Narada Psychoterapeutów 13 listopada 2022, godz. 17-19 w Warszawie

Przekazujemy pilną informację dla wszystkich osób obecnie prowadzących psychoterapię. Z wysokim prawdopodobieństwem wkrótce zostanie wprowadzona specjalizacja i zmiany do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Z wysokim prawdopodobieństwem nie wszyscy, którzy obecnie używają określenia psychoterapeuta będą mogli się nim nadal posługiwać. Dotyczy to w szczególności osób pracujących w prywatnych gabinetach. Wraz z wprowadzeniem specjalizacji część szkoleń będzie nadzorowana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i prawdopodobnie będą one postrzegane jako bardziej prestiżowe.

W obliczu nagłej sytuacji, kiedy dotarła do nas niespodziewana informacja o projekcie nowej specjalizacji w dziedzinie psychoterapii (osób dorosłych) oraz zmiany ustawy, zapraszamy Was:

  • wszystkich Członków PTPG;
  • wszystkich psychoterapeutów Gestalt niezrzeszonych w PTPG oraz psychoterapoeutów innych podejść;
  • superwizorów i nauczycieli psychoterapii;
  • studentów szkół psychoterapii;
  • właścicieli szkół psychoterapii.

na Naradę Psychoterapeutów w dniu 13 listopada 2022 w Warszawie, w godz. 17:00-19:00 (adres miejsca spotkania i informacje o transmisji prześlemy wkrótce newsletterem, informacje pojawią się też na funpage Polskiej Rady Psychoterapii i funpage PTPG na facebooku).

Głos zabrać będą mogły zabrać osoby obecne na miejscu, a pytania i komentarze będzie można umieszczać na czacie w trakcie transmisji.

Ta wyjątkowa sytuacja dotycząca nas wszystkich uprawiających zawód psychoterapeuty i prowadzących szkolenia w psychoterapii w stopniu, jaki nie ma precedensu w historii psychoterapii w Polsce. Jeśli specjalizacja wejdzie w życie, a w ślad za nią zaproponowane przez prof. Bogdana de Barbaro, Zofię Milską-Wrzosińską i Krzysztofa Klajsa, na wiele lat zdeterminuje to uregulowanie naszego zawodu.

Dlatego prosimy:

przyjdźcie na spotkanie!

jeśli nie możecie przyjść, zalogujcie się online!

przekażcie informację wszystkim znajomym psychoterapeutom.

Uwaga: Certyfikat Psychoterapeuty PTPG (ale nie EAGT) spełnia obecnie wymogi Ministerstwa Zdrowia opisane w rozporządzeniu.

Jeśli chcesz poznać kontekst, czytaj dalej.

W środowisku psychoterapeutycznym ponownie wypłynęły sprzeczne grupy interesów.

Dowiedzieliśmy się niespodziewanie o inicjatywie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczącej utworzenia nowej specjalizacji w dziedzinie psychoterapii (osób dorosłych) oraz planach stworzenia poprawki do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Cała sprawa została ogłoszona podczas Konferencji Trzech Sekcji 23 listopada br. podczas panelu dyskusyjnego o godz. 8:00 rano.

Informacje o zaistniałej sytuacji przekazała nam na gorąco z Gdańska Prezes PRP i nasza reprezentantka Renata Mizerska podczas spotkania online Członków PTPG tego samego dnia.

Nagranie z Konferencji (dyskusja o specjalizacji) możesz odsłuchać tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1PPJcguTlJSqHWYfa-QId3OUnxwu3Zjfn/view?usp=drivesdk

Wypowiedzi zostały zarejestrowane bez wiedzy uczestników, a po burzliwej dyskusji na facebooku na udostępnienie nagrania zgodę wyrazili prof. Bogdan de Barbaro i Zofia Milska-Wrzosińska.

Po wysłuchaniu każdy może wyrobić sobie własną opinię.

Pomysł specjalizacji był omawiany bez poinformowania i zaproszenia reprezentantów Polskiej Rady Psychoterapii (w tym PTPG) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej pomimo 38 spotkań wcześniej odbytych wspólnie przez PRP i Trzy Sekcje PTP i PTP, podczas których istniał konsensus co do negatywnych skutków wprowadzenia specjalizacji.

PTPG wystosowało pismo do Polskiej Rady Psychoterapii popierające dalsze prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty, która jest według nas rozwiązaniem korzystniejszym. Polska Rada Psychoterapii jako reprezentant PTPG planuje niezwłocznie wystąpić w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Jednak prawdopodobieństwo, że ostatecznie wybranym przez Ministra Zdrowia rozwiązaniem będzie specjalizacja jest bardzo wysokie.

Zmiany są zaskakująco szybko procedowane. Nowy projekt wprowadzenia specjalizacji już trafił do konsultacji społecznych. Zawarte w nim propozycje oraz propozycje zmian w ustawie nie zostały udostępnione przez osoby współtworzące projekt: prof. Bogdana de Barbaro, Zofię Milską-Wrzosińską i Krzysztofa Klajsa, choć Profesor Bogdan de Barbaro podczas Konferencji Trzech Sekcji 23 listopada br. odczytał fragment. Prezes PRP Renacie Mizerskiej udało się wywalczyć, żeby konsultacje społeczne trwały 30 dni, zamiast zapowiadanych 7 dni.

Tempo prac nad nowym rozwiązaniem jest tak szybkie, ponieważ w przypadku rozporządzenia dotyczącego powstania nowej specjalizacji decyzję podejmuje po prostu Minister Zdrowia. W przypadku ustawy droga prowadziłaby przez Sejm i byłaby dłuższa. Tutaj skutki będą praktycznie natychmiastowe.

Dodatkowo przedstawiony podczas Trójkonferencji pomysł przewiduje stworzenie poprawki do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego dotyczącej określenia tytułu “psychoterapeuta”. Zmiana ta spowoduje, z dużym prawdopodobieństwem, że wielu z nas, nawet w prywatnym gabinecie, nie będzie mogło używać tytułu psychoterapeuta.

Powyższa sytuacja sprawia, że uczestnictwo Członków PTPG i innych psychoterapeutów w Naradzie w dniu 13 listopada jest niezwykle ważne.

Wkrótce czeka nas także akcja zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych powstałego projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia specjalizacji, w której głos każdego z Was będzie na wagę złota! Jeśli nie wypracujemy wspólnych uwag do projektu specjalizacji, zostanie ona wprowadzona z całkowitym pominięciem naszych postulatów, co prawdopodobnie będzie w przyszłości skutkowało utratą uprawnień przez część z nas.

Narada Psychoterapeutów 13 listopada 2022, godz. 17-19