Statut PTPG – STATUT PTPG 2015

Kodeks etyczny – KODEKS ETYCZNY 2019

Procedura skarg i odwołań – PROCEDURA SKARG I ODWOŁAŃ 2019

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PTPG

Członkostwo: REGULAMIN CZŁONKOWSKI PTPG

Dokumenty aplikacyjne: CZŁONKOSTWO W PTPG

 

Certyfikat psychoterapeuty

Procedura certyfikacji recertyfikacji TRYB ZWYKŁY 2021 pdf

Procedura certyfikacji GANDPARENTING 2021 pdf