Pamiętaj o załączeniu kompletu dokumentów by Twój wniosek mógł być rozpatrzony.
Wszystkie załączniki należy nazwać wg wzoru Twoje nazwisko_czego dotyczy (ewentualnie rok, nazwa podmiotu), np. Twoje nazwisko_superwizja_ind_2020.pdf