Poniższa Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt pod adresem http://gestaltpolska.stronazen.pl

Administratorem strony jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt z siedzibą w Krakowie ul. Zygmuntowaka 24/28 (31-314) (KRS: 0000234408, NIP: 6792862073), zwana dalej Towarzystwem.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: admin@gestaltpolska.org.pl

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika strony (zwanego dalej użytkownikiem) jest Towarzystwo.
 2. Użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe Towarzystwu za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy) oraz deklaracji członkowskiej.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 4. Dane przekazane Towarzystwu w ramach formularza zapisu do Towarzystwa przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi informacji dotyczących działań statutowych, spraw członkowskich oraz newslettera dla członków.
 5. W ramach newslettera dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Towarzystwo w celach marketingu usług (np. informacje n. t. konferencji, seminariów, warsztatów, treningów itp.) lub produktów własnych oraz marketingu usług i produktów partnerów Towarzystwa.
 6. Kontaktując się z Towarzystwem za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje Towarzystwu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 7. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 8. Towarzystwo gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Towarzystwo nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 1. Towarzystwo informuje użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach zapisu na newsletter są powierzane następującym podmiotom:
 • firmie zenbox sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 7
  NIP: PL949-219-10-21
  42-200 Częstochowa – celem przechowywania danych na serwerze;

Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w ich bazach.

 

Pliki cookies

 1. Towarzystwo wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), służące identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika.
 2. Informacja na temat stosowania plików cookies wyświetlana jest użytkownikowi przy pierwszej wizycie na stronie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies służą do celów statystycznych, jak również prezentowania odpowiednich treści. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Towarzystwo informuje, że w takiej sytuacji korzystanie ze strony przez użytkownika może być utrudnione.

zobacz więcej: Polityka plików cookies