Zapraszamy na szkolenie

„RODO w gabinecie psychoterapeuty”
Warszawa, 27 lipca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy członków PTPG i wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu „RODO w gabinecie psychoterapeuty”.  W trakcie całodniowego spotkania będziemy poznawać jak w praktyce stosować zasady ochrony danych osobowych zgodnie z RODO uwzględniając specyfikę pracy psychoterapeuty prowadzącego własną prywatną praktykę (szczegółowy plan szkolenia umieściliśmy poniżej).

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów, tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Marcin Grodecki – specjalista z zakresu prawa cywilnego, stosunków gospodarczych, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych; autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Koszt uczestnictwa:

 • cena dla członków PTPG* – 180 zł
 • cena dla członków stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii** – 340 zł
 • cena dla pozostałych uczestników – 380 zł

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają opłacone składki członkowskie, w tym za 2018 r.
** Lista członków PRP dostępna na prp.org.pl

Planowany początek szkolenia ok godz. 9.45, zakończenie ok godz. 17.30. Miejsce: ul. Freta 20/24a, Warszawa (wejście z boku, 2 piętro). Udział w szkoleniu będzie potwierdzony zaświadczeniem o uczestnictwie.

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie skorzystaj z formularza poniżej. Zapisanie się na szkolenie jest potwierdzone wyłącznie po dokonaniu wpłaty. Ilość miejsc ograniczona.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia „RODO w gabinecie psychoterapeuty”

Moduł 1
Kluczowe  zasady przetwarzania danych których należy się trzymać

 • Jakie akty prawne regulują ochronę danych osobowych w Polsce
 • Kto i dlaczego musi stosować RODO
 • Jak w praktyce należy rozumieć najważniejsze pojęcia rozporządzenia RODO
 • Jak na co dzień trzymać się prawidłowych zasad przetwarzania danych
 • RODO jako element budowy pozytywnego wizerunku firmy

Moduł 2
Jak pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem

 • Kiedy potrzebna jest zgoda osoby na pozyskanie i przetwarzanie jej danych osobowych?
 • Co zrobić aby zgoda udzielona została skutecznie
 • W jaki sposób i w jakiej formie można wyrażać zgodę
 • Jak poprawnie pozyskiwać zgodę
 • Jak udowodnić otrzymanie zgody
 • Zgoda osób szczególnych, np. dzieci
 • Kiedy dane można przetwarzać w celu wykonania umowy
 • Jak prawidłowo przetwarzać dane przed zawarciem spodziewanej umowy.
 • Niezbędność przetwarzania danych jako sposób na legalny dostęp do danych.

Moduł 3
Obowiązki podmiotu dysponującego danymi osobowymi

 • Obowiązki oparte na ryzyku posiadania danych
 • Co oznacza w praktyce wymóg privacy by design
 • Kiedy i jak przeprowadzić analizę ryzyka
 • Atuty wynikające z dobrze przeprowadzonej analizy ryzyka.
 • Kiedy i komu należy zgłaszać stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych
 • Jakie dokumenty należy posiadać przy stosowaniu zasad RODO
 • Co i jak zapisywać z rejestrze czynności przetwarzania
 • Co powinna zawierać dobra Polityka ochrony danych
 • Pozostałe obowiązki dokumentacyjne

Moduł 4
Kiedy i dlaczego należy ustanowić Inspektora ochrony danych

 • Przypadki gdy obowiązkowe jest wyznaczenie Inspektora ochrony danych
 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor
 • W jakiej formie należy zatrudnić Inspektora
 • Główne zadania Inspektora
 • Zasady współpracy z Inspektorem

Moduł 5
Kiedy i jak można powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom

 • Prawa i obowiązki stron przy powierzaniu danych
 • Komu można powierzyć przetwarzanie danych
 • Jak powinna wyglądać umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Usunięcie danych
 • Kiedy można przekazywać dane osobowe za granicę kraju i poza Unię
 • Na jakich zasadach można przetwarzać dane osobowe w chmurze

Moduł 6
Czego może żądać osoba której dane są przetwarzane

 • Kiedy i jak informować osobę o przetwarzaniu jej danych
 • Jak zapewnić dostęp osoby do jej danych
 • Prawo do zapomnienia
 • Żądanie sprostowanie danych
 • Kiedy możliwe jest ograniczone przetwarzanie
 • Jak można komunikować się z osobą, której dotyczą dane osobowe

Moduł 7
Kontrole i kary – jak się przygotować i zapobiegać sankcjom

 • Przebieg postępowania kontrolnego
 • Kary pieniężne – ich wysokość i przesłanki do naliczania
 • Odpowiedzialność karna
 • Legalne sposoby ochrony przed sankcjami

Moduł 8
Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych członków, szkolenie jest skierowane do psychoterapeutów prowadzących swój prywatny gabinet.

Metody szkoleniowe
Wykład – niezbędna dawka wiedzy poparta praktycznymi przykładami
Pytania i odpowiedzi – jeśli coś budzi wątpliwości
Materiały szkoleniowe – konspekt

 

Rejestracja zakończona.