Komisja Rewizyjna uprzejmie informuje, że w dniach od 23.07 do 15.09
przebywa na urlopie.
Sprawy zgłoszone w tym czasie zostaną rozpatrzone niezwłocznie po
powrocie z urlopu.