Certyfikat Superwizora wydany przez PTPG potwierdza posiadanie kwalifikacji w dziedzinie psychoterapii, w tym w zakresie prowadzenia nadzoru merytorycznego, monitorowania i analizowania procesu psychoterapii.

PTPG rekomenduje superwizję u certyfikowanych superwizorów posiadających Certyfikat Superwizora wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub European Association for Gestalt Therapy, lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych, pychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, systemowych, integracyjnych, które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.

Szczegółowe zasady certyfikacji i recertyfikacji, w tym dotyczące superwizji, zostały określone w procedurach.

Lista Psychoterapeutów posiadających Certyfikat Superwizora w przygotowaniu.