Uprzejmie informujemy, że aktualnie obowiązuje nowa procedura recertyfikacji dla psychoterapeutów, którzy przystąpili do egzaminu w trybie zwykłym lub grandparenting (Uchwała Zarządu z dn. 25.06.2022 r.). Ważność Certyfikatu Psychoterapeuty jest przedłużana co 5 lat, po spełnieniu przez psychoterapeutę wszystkich wymogów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, których ważność certyfikatów upływa w 2022 roku!

Komisja rozpatruje wnioski o przedłużenie ważności certyfikatu w trakcie 3 sesji recertyfikacji w roku:
1. w marcu wnioski złożone do końca stycznia danego roku;
2. w maju wnioski złożone do końca marca danego roku;
3. w listopadzie wnioski złożone do końca września danego roku.

Psychoterapeuta przesyła nie później niż 3 miesiące przed końcem ważności Certyfikatu Psychoterapeuty wniosek za pośrednictwem formularza dostępnego na gestaltpolska.org.pl o odnowienie ważności wraz z kompletem dokumentów, uwzględniając terminy sesji recertyfikacji.

Szczegółowe zasady recertyfikacji są dostępne: 2022_Procedura recertyfikacji

Opłata recertyfikacyjna jest ustalana przez Zarząd i wynosi 720 PLN.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
37 1020 2892 0000 5902 0545 4337
w tytule przelewu proszę wpisać „certyfikat nr xyz oraz imię i nazwisko”

*Przypominamy, że jednym z warunków recertyfikacji jest brak zaległości w płatności składek, w tym za rok, w którym odbywa się recertyfikacja.

Uwaga – z powodu wyjątkowej sytuacji osoby, u których termin ważności certyfikatów upływa w maju lub w czerwcu 2022 roku, składają wnioski nie później niż do końca września 2022. Zachęcamy również do składania wniosków w tym terminie osoby, których certyfikat należy odnowić przed końcem stycznia 2023 roku.

Komisja rozpatruje wnioski kompletne, tj. zawierające wszystkie potrzebne informacje i załączniki. Uprzejmie dziękujemy za współpracę!

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Formularz Recertyfikacja