Przedstawiciele 3 organizacji ustalili, że do dalszych prac dla kwalifikacji „prowadzenie superwizji psychoterapii” wybierają wniosek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ostateczny tekst został uzgodniony.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychoterapii zobowiązali się do wycofania swojego wniosku z tego obszaru. Takie wiadomości zostały przedstawione 20 lipca podczas spotkania z przedstawicielami MZ.

Wspólne ustalenia PRP i PTP i PTP pozwalają sądzić, że pożądanym przez większość środowiska kierunkiem jest jedna kwalifikacja uwzględniająca wszystkie 5 grup podejść dla psychoterapeutów i jedna kwalifikacja uwzględniająca wszystkie 5 grup podejść dla psychoterapeutów-superwizorów.

Ważne – bez porozumienia wszystkich towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w tych (i innych) kwestiach rośnie ryzyko wprowadzenia specjalizacji.

Mamy nadzieję, że szczególna uwaga, jaka została poświęcona włączeniu przez PTPG wszystkich zainteresowanych, szukanie tego co nas łączy, budowania przez rok przestrzeni do dialogu w tym temacie, w tym dotyczących składu komisji walidacyjnej, spotka się z przychylnym przyjęciem całego środowiska.