Warszawa, 04.06.2020 r.

Zawiadomienie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt zwołuje Walne Zgromadzenie członków w dniu 05 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w I terminie i o godz. 13.00 w drugim terminie.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, CBF Nowy Świat. MAPKA – CBF Nowy Świat – sala Kinowa (wejscie główne A-D, kl.A, poziom -1)

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPG za 2019 rok i w okresie 01-06.2020.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Certyfikacji i Akredytacji.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Deontologicznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTPG za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań Komisji za 2019 rok.
 14. Prezentacja zmian Kodeksu Etycznego.
 15. Prezentacja zmian procedur.
 16. Sprawy członkowskie.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało 3 godziny, jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Przypominamy równocześnie o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich.
Składki należy przesyłać na rachunek: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Bank PKO BP:
03 1020 2892 0000 5802 0166 8409.

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, gorąco zachęcamy do upoważnienia innego członka Towarzystwa do głosowania – formularz upoważnienia.