Ostatnie Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt postanowiło odwołać Komisję Certyfikacji i Akredytacji w jej składzie. Ze względu na kończącą się kadencję władz towarzystwa Walne uznało, że niecelowe jest powoływanie i konstytuowanie nowego składu Komisji i zobowiązanie do dokończenia prowadzonych prac dotychczasowych członków Komisji.

Z tego względu prace Zarządu Towarzystwa nad wydaniem nowych certyfikatów przedłużają się. Chcemy, żeby nowe certyfikaty zostały wysłane do końca września 2020r.