Gorąco zachęcamy do rozpropagowania w szerokim środowisku, też psychoterapeutycznym. To ważna sprawa!

Z inicjatywy kilku osób i zaangażowaniu wielu z nas w dniu 5.07.2020r Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt podjęło w ramach Walnego Zgromadzenia uchwałę, której treść niniejszym przedstawiamy:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt uznaje za nieetyczne oddziaływania konwersyjne mające na celu zmianę tożsamości seksualnej i płciowej klientek i klientów/pacjentów i pacjentek. Oddziaływania takie uznajemy za sprzeczne ze współczesną wiedzą opartą na dowodach naukowych oraz teorią i praktyką psychoterapii.

Jesteśmy zadowoleni, że taka inicjatywa powstała również w naszym Towarzystwie.