Kiedy pojawiają się różne pytania sięgajmy po zasady etyczne przyjęte przez towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów. Dla psychoterapeutów Gestalt takim punktem odniesienia jest kodeks PTPG i EAGT.