UWAGA: Niniejszym zawiadamiamy o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt na 16.07.2017 r. na godzinę 10.00, Centrum Konferencyjne Kopernika w Warszawie przy ul. Kopernika 30, I piętro.

Zdajemy sobie sprawę, że to dosyć późna, ale konieczna zmiana. W ostatnim okresie pojawiły się nowe sprawy wymagające wprowadzenia ich do porządku obrad. Wynikają one ze zmieniającej się rzeczywistości a niezbędne było ich przygotowanie i opracowanie (konsultacje z prawnikami).

W tym linku można zapoznać się z  opracowaniem, które będziemy dyskutować w trakcie zebrania.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w zebraniu prosimy o przekazanie wypełnionego upoważnenia do głosowania.

Warszawa, 16.06.2017 r.

Zawiadomienie

                Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt zwołuje Walne Zgromadzenie członków
w dniu 16 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie. Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie przy ul. Kopernika 30, I piętro.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPG za 2016 rok i w okresie 01-06.2017.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Certyfikacji i Akredytacji.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Deontologicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTPG za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Komisji za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały o braniu udziału PTPG w grupie inicjatywnej pragnącej powołać związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii oraz zostania członkiem związku stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze reprezentantów do nowotworzonego Związku Stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało 1,5 godziny,  jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Przypominamy równocześnie o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. Informacje o zaległych składkach można uzyskać pod adresem: krzysztof.kosciolek@gestaltpolska.org.pl.
Składki należy przesyłać na rachunek:  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Bank  PKO BP:
03 1020 2892 0000 5802 0166 8409.

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, gorąco zachęcamy do upoważnienia innego członka Towarzystwa do głosowania – do pobrania formularz upoważnienia.

Propozycja Regulaminu Walnego Zgromadzenia – nowe brzmienie WZ_regulamin_WZ_NOWY_2017

Zarząd PTPG