Zabieramy głos w ważnych dla naszego środowiska sprawach.  Jesteśmy zdania, że psychoterapia jest dziedziną odrębną od psychiatrii czy psychologii. Z tego powodu niezwykle istotne jest by Polska Rada Psychoterapii, której jesteśmy aktywnym członkiem, miała wpływ na regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty.

O dostępie do zawodu powinni decydować psychoterapeuci, a nie np. psychiatrzy, psychologowie czy jakakolwiek inna grupa zawodowa, która nie spełnia wymów związanych z ukończeniem całościowego szkolenia w psychoterapii zgodnego w minimami opracowanymi przez PRP.

Jak podkreśla Renata Mizerska, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt w wywiadzie z dnia 26 maja 2017 r. dla Rynku Zdrowia, proces kształcenia prowadzący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty trwa około 7-8 lat, a zaczyna się po studiach magisterskich, co daje łącznie aż 12-14 lat nauki. Kształcenie odbywa się w czterech obszarach: szkolenie w instytucie lub ośrodku szkolącym (wiedza i umiejętności), własna psychoterapia, praktyka kliniczna i superwizja.  Psychoterapeutów obowiązuje również Kodeks Etyczny wybranego towarzystwa.

Niektóre osoby nie mające wykształcenia w psychoterapii wprowadzają pacjentów/klientów w błąd co do swoich kompetencji np. nie jest psychoterapeutą osoba, która ukończyła kilkudniowy czy nawet roczny kurs w jakimś rodzaju terapii. Więcej w artykule „Psychoterapeuta – kto to taki?” opublikowanym na portalu Rynek Zdrowia – link do artykułu.