Informujemy, że w miesiącach lipcu i sierpniu, ze względu na sezon urlopowy, następuje przerwa w pracach Zarządu PTPG. Prosimy o uwzględnienie tego faktu we wszystkich sprawach, kierowanych do rozpatrzenia w tym czasie.