Zapraszamy na seminarium

„Psychopatologia w ujęciu relacyjnym.
Psychoterapia Gestalt wobec lęku napadowego – wprowadzenie.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych relacyjną psychoterapią Gestalt i jej rozumieniem psychopatologii. Tym razem w trakcie seminarium PTPG zajmiemy się  lękiem napadowym z perspektywy psychoterapii Gestalt.

Nasz gość dr Gianni Francesetti zaprezentuje ramy teoretyczne, jak również podzieli się swoim doświadczeniem klinicznym. W trakcie możliwa będzie superwizja oraz praca własna, których celem jest poznanie nowego, gestaltowskiego rozumienia omawianego zaburzenia oraz sposobów pracy.

Poruszone będą następujące zagadnienia:

  • fenomenologiczne i opisowe podejście do lęku napadowego,
  • różnice pomiędzy lękiem, paniką, napadami lęku, zaburzeniem lęku napadowego,
  • dynamika figura/tło w lęku napadowym,
  • funkcje self a lęk napadowy,
  • napady lęku w kontekście faz życia,
  • rodzaje wsparcia oraz fazy terapii osób doświadczających lęku napadowego,
  • zaburzenie lęku napadowego w erze postmodernizmu.

Gianni Francesetti – dr. nauk medycznych, psychoterapeuta Gestalt, psychiatra, trener i superwizor. Obecnie Prezydent IPsiG  (International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology). Były Prezydent EAGT (European Association for Gestalt Therapy), Italian Federation of Psychotherapy Associations (FIAP) oraz Italian Gestalt Therapy Association, członek New York Institute for Gestalt Therapy,  Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT) oraz Society for Psychotherapy Research (SPR). Jest również  współdyrektorem English Series of Gestalt Therapy Books.  Autor licznych artykułów, rozdziałów i książek z zakresu psychiatrii, psychopatologii i psychoterapii, przetłumaczonych na kilka języków. W Polsce ukazała się książka „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu” (wyd. Harmonia Universalis). Mieszka i pracuje w Turynie (Włochy).

Całość będzie tłumaczona z jęz. angielskiego.
Planowany początek godz. 10.00, zakończenie godz. 17.00
Seminarium odbędzie się w Warszawie. Dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie.

Seminarium jest formą kształcenia ustawicznego.
Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest możliwy wyłącznie po uprzedniej rejestracji i dokonaniu wpłaty.

Uwaga! W dniu 11.05.2017 lista uczestników została zamknięta ze względu na limit miejsc.