10 lutego o godz. 19:30 w Warszawie odbędzie się wykład i dyskusja
„Psychopatologia i diagnoza – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt”

By otrzymać bezpłatne zaproszenie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

W ostatnich dziesięcioleciach zmieniał się kontekst społeczny, zmieniała się również sama psychoterapia Gestalt. Od podejścia indywidualistycznego, skoncentrowanego na zjawiskach wewnętrznych,  w kierunku podejścia skoncentrowanego na kontakcie i dialogu. Jednocześnie rozwijała się teoria Gestalt.

Relacyjna psychoterapia Gestalt znajduje zastosowanie w pracy z różnymi zaburzeniami psychicznymi np. zaburzeniami lękowymi, psychotycznymi czy zaburzeniami osobowości.

W trakcie wykładu dr Jan Roubal przybliży rozumienie psychopatologii i procesu diagnozy w ujęciu Gestalt. Jan Roubal czerpie ze bogatego doświadczenia klinicznego i dydaktycznego. Jest psychoterapeutą, psychiatrą,  jednym z autorów i redaktorów naukowych książki Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej(wyd. pol. Harmonia Universalis, 2016). Wykłada psychoterapię na Uniwersytecie Masaryka w czeskim Brnie, gdzie  uczestniczy również w pracach Centrum Badań Psychoterapii. Zasiada w zarządzie Komitetu Badań European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Cytując słowa współczesnego praktyka i teoretyka psychoterapii Gestalt Garego Yontefa:

Diagnozy nie sposób uniknąć, można jedynie diagnozować mimowolnie i niedbale – bądź z rozmysłem i pełną świadomością

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz SKN Psychoterapii Dialog Wydziału Psychologii UW serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, studentów oraz zainteresowanych psychoterapią.

Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.
Wykład będzie tłumaczony. Wstęp wolny.