„Psychopatologia – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt”
Praca z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby
i myśli samobójczych.

Warszawa, 10-12 luty 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych relacyjną psychoterapią Gestalt i jej rozumieniem psychopatologii.

Najważniejsze gestaltowskie założenie teoretyczne mówi o tym, że cierpienie  pacjentów jest współ-tworzone w relacjach, a więc i w relacji (terapeutycznej) może zostać uwolnione. Seminarium składa się części teoretycznej,  doświadczeniowej oraz z części pokazowej. Podczas wykładu psychoterapeuci będą mieli okazję by dowiedzieć się więcej o rozumieniu  doświadczenia depresyjnego i samobójczego w teorii Gestalt. Szczegółowo zostanie omówiona różnica między doświadczaniem depresji a doświadczaniem procesu żałoby. Uczestnicy seminarium zostaną zapoznani z wskazówkami dotyczącymi praktycznych aspektów pracy z różnymi rodzajami cierpienia klientów (depresją, myślami samobójczymi, żałobą), będą także mieli możliwość zobaczenia przykładów z praktyki klinicznej i praktycznego wykorzystania konkretnych narzędzi i umiejętności. Prowadzący Jan Roubal czerpie ze bogatego doświadczenia klinicznego i dydaktycznego, a podstawą teoretyczną seminarium są koncepcje przedstawione w książce  „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu.“ (Francesetti, Gecele, Roubal i in.).
14632889_1836465576586647_3201553139460373066_nDr Jan Roubal jest psychoterapeutą, psychiatrą, superwizorem i nauczycielem psychoterapii. Wykłada psychoterapię na Uniwersytecie Masaryka w czeskim Brnie, gdzie  uczestniczy również w pracach Centrum Badań Psychoterapii. Zasiada w zarządzie Komitetu Badań EAGT. Założył i przewodniczy szkole Training in Gestalt Therapy (www.gestaltstudia.cz) oraz Traning in Psychotherapy Integration (www.psychoterapie-integrace.cz).

Publikuje głównie na temat psychoterapii w praktyce klinicznej i jest współwydawcą dwóch książek, czeskiego wydania „Current Psychotherapy“ (Portal, 2010) oraz  opublikowanej w kilku językach książki „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu.“ (wyd. pol. Harmonia Universalis, 2016).

Koszt uczestnictwa:

  • cena dla członków PTPG* 830 zł
  • cena dla pozostałych uczestników 980 zł

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają aktualnie opłacone składki członkowskie.

Planowany początek godz. 10.00 piątek, zakończenie niedziela godz. 16.00. Pzostałe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie (godziny oraz dokładny adres wydarzenia). Udział w seminarium liczy się do re-certyfikacji.

Zapisanie się na seminarium jest potwierdzone wyłącznie po dokonaniu wpłaty.


rejestracja na seminarium została zakończona