Bardzo się cieszymy, że wspólna inicjatywa Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultantów Krajowych przyniosła zmianę stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2020 r.

Pełen tekst pierwszego od lat wspólnego stanowiska Zarządów PRP oraz PTPsychiatrycznego i Konsultantów Krajowych jest dostępny tutaj.

Wiemy też, że dla tych z nas, którzy pracują w systemie zdrowia ten rok przyniósł wiele nowych zmian. Staramy się na bieżąco reagować. Dzięki działaniom naszych członków: Renaty Mizerskiej, Michała Kostrzewskiego i Doroty Węgrzyn, głos psychoterapeutów Gestalt jest wyraźny.

Od  czerwca 2019 r. Renata Mizerska zgłaszała propozycje zwiększenia wyceny świadczeń (sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej) w Ministerstwie Zdrowia. W listopadzie PTPG zgłosiło, wraz z PRP, uwagi do projektu NFZ w ramach konsultacji społecznych. Nadal będziemy monitorować sytuację dotyczącą tego zarządzenia – kilka kwestii pozostaje niejasnych i wymaga działania.

Zachęcamy do kontaktu w tej i w innych sprawach.