Z końcem marca upływa termin wpłacania składek za rok 2020. Przypominamy, że decyzją Walnego Zgromadzenia uległa zmianie wysokość składki.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Zygmuntowska 24/28
31-314 Kraków

Nr konta:
PKO BP: 03 1020 2892 0000 5802 0166 8409

Kwota: 150 zł
Tytuł: składka za rok 2020 imię+nazwisko

Wszystkim, którzy już zapłacili serdecznie dziękujemy!

 

Składki członkowskie nie stanowią obrotu i nie mają zastosowania do nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ich pobieranie od członków organizacji nie powinno być dokumentowane fakturami. Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu jest potwierdzenie przelewu.