Dzięki aktywności Renaty Mizerskiej w zespole ekspertów w Ministerstwie Zdrowia, udało się zmienić nazwę nowych poradni dla dzieci i młodzieży, które mają wkrótce powstać. Placówki I poziomu referencyjności w NFZ będą poradniami psychologiczno-psychoterapeutycznymi. To bardzo ważne rozróżnienie.

Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne będą oferować pomoc 2 psychoterapeutów, psychologa i terapeuty środowiskowego. Mają powstać nie tylko w dużych miastach. Mamy nadzieję, że zostaną otwarte w mniejszych miejscowościach, gdzie dziś nie jest jeszcze dostępna pomoc finansowana ze środków NFZ dla młodych pacjentów i ich rodzin. Ministerstwo Zdrowia planuje, że powstanie ok 300 poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Warto pamiętać, że kwota dotycząca wynagrodzeń np. psychoterapeutów, zawiera wszystkie koszty pracodawcy, a więc dla pracownika pracującego na I poziomie referencyjności wynagrodzenie netto będzie na poziomie znacznie niższym niż ta, która pojawia się w doniesieniach prasowych.

Nadal będą działały poradnie psychologiczno-pedagogiczne, funkcjonujące od lat pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.