„Inny/Drugi – praca z fenomenem wykluczenia, dyskryminacji i nierównego traktowania. Perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt.”
Warszawa NOWA DATA WKRÓTCE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, zainteresowanych relacyjną psychoterapią Gestalt. Tym razem korzystamy z okazji, że w Polsce będą gościć nauczyciele i superwizorzy, będący uczestnikami seminarium organizowanego we współpracy z PTPG przez Research Committee EAGT European Association for Gestalt Therapy. Bardzo się cieszymy, że udało się nam zorganizować to ciekawe 1,5 dniowe wydarzenie towarzyszące.

W trakcie seminarium klinicznego PTPG zajmiemy się zagadnieniami związanymi z pracą z pacjentami doświadczającymi dyskryminacji, wykluczenia czy nierównego traktowania. Możliwa będzie również superwizja, praca w małych grupach. Chcemy by seminarium było miejscem spotkania jak największego grona psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach. Zapraszamy do rejestracji!

Jesteśmy świadomi, że pojawiają się różne konteksty dyskryminacji, wykluczenia i nierównego traktowania z uwagi na np. orientację seksualną, tożsamość płciową, relacje intymne, narodowość, wyznanie, pochodzenie, status społeczny, poglądy polityczne, czy wiek.  Tematy te nie zawsze są szczegółowo omawiane w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, rzadko rozmawiamy też o naszej odpowiedzialności etycznej w tym zakresie.

Psychoterapeuci powinni byś świadomi swoich postaw względem rożnych fenomenów. Refleksja nad przyjmowanymi przez siebie perspektywami społecznymi, kulturowymi czy politycznymi jest kluczowa dla praktyki klinicznej.

W społeczeństwie co raz więcej osób odważa się mówić o sobie, bez względu na narrację większości. Im bardziej są widoczni tym więcej pojawia się sprzeciwów. Im bardziej upominają się o swoje prawa, tym większość kreuje więcej trudności. Polaryzacja idzie się w stronę  rozszczepienia. Wyłaniają się różne tematy ważne dla praktyki klinicznej i superwizji.

Vikram Kolmannskog jest psychoterapeutą, superwizorem psychoterapii Gestalt. Pracuje jako associate professor w Norwegian Gestalt Institute. Jest również prawnikiem, zajmuje się prawami człowieka. Pisze książki i poezję. Identyfikuje się jako osoba homoseksualna/queer, mająca matkę pochodzenia indyjskiego i ojca Norwega. Intensywnie zajmuje się zagadnieniami społecznymi i prawnymi, psychoterapią i badaniami dotyczącymi tematyki LGBTQ+, uchodźców i imigrantów, oraz kryzysu klimatycznego.

 

Całość będzie tłumaczona z jęz. angielskiego.

NOWA DATA WKRÓTCE

Koszt uczestnictwa:

  • cena dla członków PTPG* 300 zł
  • cena dla pozostałych uczestników 500 zł

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają opłacone składki członkowskie za 2020.