WZÓR_Formularz-PTPG-konsultacji-z-zainteresowanymi-środowiskami-Prowadzenie-superwizji-w-psychoterapii-PTPG-1-1

Jeśli chcesz zachować i przenieść do  ZSK dorobek 5 grup podejść i dorobek Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, wyślij swoje stanowisko do Ministerstwa Zdrowia: dep-ns@mz.gov.pl