W tabeli zebraliśmy kluczowe elementy, które znajdziesz we wniosku PTPG. Bez zagwarantowania tych elementów żadna kwalifikacja dotycząca psychoterapeutów i psychoterapeutów-superwizorów nie powinna, naszym zdaniem, być włączona do ZSK.

Tutaj możesz też znaleźć porównanie wniosku PTPG i wniosku PTP: https://prp.org.pl/porownanie-wnioskow-zsk-zlozonych-przez-ptpg-oraz-ptp/

 

  1. Opisana we wniosku PTPG kwalifikacja ZSK zawiera kryteria minimum, wspólne dla wszystkich Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów i pracujących we wszystkich 5 grupach podejść. Zostały one wypracowane przez przedstawicieli 20 organizacji.

  2. Warto pamiętać, że ZSK ma służyć całemu rynkowi. Z założenia system ZSK tworzy się w oparciu o istniejący dorobek w Polsce w dziedzinie kwalifikacji.

  3. Wniosek PTPG uwzględniają wysokie kompetencje superwizorów odpowiadające PRK 7. Wszystkie kwalifikacje rynkowe ZSK, które dotyczą psychoterapeutów oraz superwizorów, muszą odnosić się do PRK 7.

  4. Wniosek PTPG gwarantuje Towarzystwom i Stowarzyszeniom zachowanie kluczowej roli w procesie certyfikacji wg. ZSK – zarówno certyfikacji kwalifikacji psychoterapeutów, jak i certyfikacji kwalifikacji superwizorów.

  5. Wniosek PTPG uwzględnia tzw. prawa nabyte osób posiadających certyfikat wydany przez Towarzystwa i Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów lub będących w procesie rozwijania kompetencji superwizorskich.

  6. Procedura ZSK ma jedynie na celu wyznaczenie wspólnej ramy procesu ewaluacji dla potwierdzania kwalifikacji wg. ZSK, z uwzględnieniem specyfiki wybranego przez kandydata podejścia psychoterapeutycznego.

  7. Warto pamiętać, że system ZSK został stworzony do innych celów niż standaryzacja procesu superwizji (czy procesu psychoterapii), czy określanie wymogów Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.

    Zgodnie z wnioskiem PTPG każda organizacja będzie mogła zdecydować, czy chce ubiegać się o status instytucji certyfikującej wg. ZSK.