Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt zwołuje Walne Zgromadzenie członków
w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 18.00 w I terminie i o godz. 18.30 w II terminie.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wilcza 9, Centrum Konferencyjne Wilcza.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPG za 2018 rok i w okresie 01-05.2019.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 8. Sprawozdania z działalności Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTPG za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Komisji za 2018 rok.
 12. Uzupełnienie składu Zarządu – wybór Skarbnika.
 13. Omówienie obecnej sytuacji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało 2,5 godziny, jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Przypominamy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich.Składki należy przesyłać na rachunek: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, Bank PKO BP:
03 1020 2892 0000 5802 0166 8409.

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, gorąco zachęcamy do upoważnienia innego członka Towarzystwa do głosowania – w linku formularz upoważnienia.