Zachęcamy do zapoznania się kryteriami rozpatrywania wniosków o uznanie dorobku w nowej dziedzinie ochrony zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”.

Szacujemy, że ponad 600 psychoterapeutów pracujących w podejściach humanistyczno-doświadczeniowych, w tym Gestalt może spełniać kryteria CMKP.

Jeśli pracujesz dziećmi, młodzieżą i rodzinami, gorąco zachęcamy do sprawdzenia czy możesz skorzystać z tej nowej możliwości. Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły.

Osoby posiadające tytuł specjalisty dzieci i młodzieży lub decyzję o uznaniu dorobku mogą już niedługo być poszukiwane przez pracodawców, np. w placówkach finansowanych ze środków publicznych, w związku z wprowadzaniem zmian do tzw. rozporządzenia koszykowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285).

Warto też pamiętać, że osoby posiadające  tytuł specjalisty mogą otrzymywać wyższe wynagrodzenie – kwestie te reguluje ustawa o płacy minimalnej pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1942).

Jak się dowiedzieliśmy do CMKP wpłynęło już ponad 450 wniosków. Zespół ekspertów powołanych przez CMKP, który opracował program specjalizacji będzie  je sukcesywnie rozpatrywał.