Konsekwentnie zabiegamy o zmiany w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia i w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszym celem jest umocnienie miejsca podejścia Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) wśród podejść stosowanych w systemie ochrony zdrowia.

Jednym z ważnych zadań jest tworzenie przestrzeni dla Koleżanek i Kolegów prowadzących psychoterapię w podejściach humanistyczno-doświadczeniowych w różnych placówkach czy instytucjach. Wiemy, że jest to ciągle rosnąca grupa członków naszego Towarzystwa, jak i innych stowarzyszeń.

Jako, że punktem odniesienia są w Polsce zapisy rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 1285), wraz z aktami zmieniającymi, oraz zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przykładamy dużą wagę do prac nad propozycjami zmian ww. aktów prawnych. Zależy nam by wszystkie 5 grup podejść, w tym podejścia humanistyczno-doświadczeniowe (do tej grupy należą np. psychoterapia Gestalt, psychodrama, terapia skoncentrowana na osobie, terapia skoncentrowana na emocjach), były uwzględnione w regulacjach.

Tym razem bierzemy udział w dwóch grupach roboczych „rozporządzeniowej” i „NFZ”.
Spotkania odbywają dodatkowo do spotkań tzw. ogólnych, w trakcie których zapadają ostateczne ustalenia, czy też omawiane są kwestie wymagające uwspólnienia stanowisk 4 organizacji – Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Grupa robocza NFZ już zakończyła prace.

W pracach brali udział: Renata Mizerska, Sylwia Żyła, Agnieszka Jankiewicz, Arkadiusz Bilejczyk, Jacek Legierski, Maria Marquardt, Łukasz Mueldner-Nieckowski oraz Michał Melonowski, który pełnił rolę koordynatora.

4 organizacje – PRP&PTP&PTP&PTTPB – wspólnie zgłosiły liczne propozycje zmiany obecnego zarządzenia w takich obszarach jak:

1. Wycena sesji psychoterapii grupowej – zmiana punktacji oraz sposobu rozliczania psychoterapii grupowej.
2. Prowadzenie sesji psychoterapii grupowej za pomocą środków komunikacji na odległość – brak kodów.
3. Wycena sesji psychoterapii rodziny.
4. Zmiana punktacji lub rozliczenia sesji psychoterapii indywidualnej.
5. Rozróżnienie wyceny w zależności od poziomu kwalifikacji.
6. Uznawanie superwizji prowadzonej przez osobę, która rozpoczęła ubieganie się o certyfikat superwizora w stowarzyszeniu zrzeszającym psychoterapeutów.
7. Terapia środowiskowa – zniesienie obowiązku realizacji 15% świadczeń w środowisku pacjenta z powodu pandemii.

Tutaj znajdziesz więcej informacji: https://prp.org.pl/udalo-sie-list-do-prezesa-nfz-w-sprawie-zmian-w-finansowaniu-psychoterapii/

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie  propozycji PRP i jej członków oraz PTP, PTP, PTTPB i włączenie ich do planowanych zmian w ww. dokumencie.

PTPG jest jednym z członków założycieli Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii. Od samego początku istnienia Rady psychoterapeuci Gestalt aktywnie działają na tym forum.