Z tzw. „małego ZUS” można korzystać nie tylko przez rok, ale w sumie przez 36 miesięcy. Ponieważ przepisy obowiązują dopiero od 1 stycznia 2020 r., oznacza to, że każdy przedsiębiorca korzystający z małego ZUS plus w 2020 r. może z tych zasad skorzystać także w 2021 r.

By skorzystać z płacenia składek ZUS od faktycznie osiąganych obrotów – ponieważ jest to prawo, a nie obowiązek – trzeba w tej sprawie złożyć wniosek.

Wniosek złożony na 2020 r. przestaje obowiązywać wraz z końcem 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorca chcący kontynuować korzystanie z małego ZUS plus w 2021 roku musi złożyć nowy wniosek.
Także przedsiębiorca, który nie korzystał w 2020 r. z małego ZUS plus, a spełnia warunki, musi złożyć wniosek o prawo do płacenia składek w 2021 r. od osiąganych przychodów.

Zgodnie z prawem wniosek należy złożyć do 31 stycznia. Ponieważ jednak w 2021 r. zgodnie z kalendarzem na ten dzień przypada niedziela, wniosek o mały ZUS plus należy złożyć do właściwego ZUS w terminie do 1 lutego 2021 roku!

 

Dofinansowanie dla rozpoczynających

W projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii proponuje złagodzenie  warunków dla ubiegających się dofinansowanie – m.in. zniesienie kryterium nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w czasie epidemii. Jak podkreśla MRPiT, „umożliwi to uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i przebranżowienie się osobom prowadzącym wcześniej działalność gospodarczą, która nie przetrwała na rynku w związku z trudnościami gospodarczymi wynikającymi z COVID-19, a które mają pomysł na inną działalność, niezagrożoną skutkami pandemii”.

Proponowane zmiany dadzą nowe możliwości, by skorzystać z dofinansowania, również dla psychoterapeutów.