Przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, w tym naszego Towarzystwa, oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej przesłali do Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego wspólne stanowisko dotyczące specjalizacji.

To pierwsze takie wspólne wystąpienie. Bardzo się cieszymy, że udało się zidentyfikować to co łączy środowisko psychoterapeutów reprezentujących 5 grup podejść. Cierpliwość i konsekwencja w działaniu przyniosły efekty. To duża zmiana w stosunku do sytuacji z 2018 roku, kiedy część organizacji opowiedziała się za tzw. psychoterapią kliniczną.

PTPG niezmiennie działa na rzecz integracji środowiska i szukania rozwiązań uwzględniających wszystkie 5 grup podejść, w tym grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych, do której zalicza się psychoterapię Gestalt.

 

Treść listu do MZ PRP&PTP&PTP&PTTPB – STANOWISKO W SPRAWIE SPECJALIZACJI

Wszystkim zaangażowanym w ten skomplikowany proces życzymy dalszych owocnych rozmów w Nowym Roku!

Od czerwca 2020 Renata Mizerska, obok Agnieszki Jankiewicz i Sylwii Żyły, jest jednym z reprezentantów 17 członków Rady w spotkaniach PRP&PTP&PTP oraz od sierpnia PTTPB. Staramy się informować o naszych działaniach: w newsletterze, na naszym profilu na Facebooku, tutaj.