W czwartek 15 grudnia 2022 r. upływa termin zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii*.

Wzór do zgłaszania uwag przygotowany przez Polską Radę Psychoterapii we współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi psychoterapeutów, zgodnie z ustaleniami powziętymi na Naradzie Psychoterapeutów 13.11.2022 r. znajdziesz tutaj:

https://prp.org.pl/wzor-do-zglaszania-uwaga-i-stanowisko-organizacji-w-sprawie-specjalizacji/

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt w pełni popiera stanowisko PRP. Jesteśmy przekonani, że tylko regulacja ustawowa zawodu psychoterapeuty zapewnia należytą ochronę interesów zarówno psychoterapeutów, jak i Pacjentów/Klientów i wnioskujemy o odrzucenie projektu rozporządzenia w całości.

To niezwykle ważne, byśmy wszyscy zmobilizowali się do działania w ochronie naszego zawodu i w sprawie sposobu jego regulacji.

Uwagi przesyłamy mailem. Wystarczy ściągnąć plik, wpisać swoje imię, nazwisko i wysłać mailem do Ministerstwa Zdrowia.

Instrukcja obsługi dostępna jest tutaj:

https://prp.org.pl/wzor-do-zglaszania-uwaga-i-stanowisko-organizacji-w-sprawie-specjalizacji/

Pamiętaj, każdy głos ma znaczenie! Także Twój!

Treść uwag w sprawie specjalizacji MZ 1416*

WZÓR – Uwagi do rozporządzenia 1416 specjalizacja psychoterapia – docx

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia